Official Trailer of Pinjada Back Again Released

Starting: Nikhil Upreti,Sara Shirpaili,Sushmita KC, Pukar Bhattarai,Jack Shrestha, Kushagraha Bhattarai
Sound & Mixing: Mukesh Shah
Production Design: Kumar Silwal
VFX: Akki Sharma,Satyam Rana,Sudeep Achrya, Shree Krishana Shrestha
Color Greading: Manoranjan Shrestha
Camera: Saurav Lama
Edit: Banish Shah/Milan Shrestha
Story: Maunata Shrestha
Action: Himal KC Co. producer: Ramesh
Subedi/Baburaja Singh
Ex. Producer: Basanta Sharma/Sushant Shrestha
Producer: Rohit puri,Gobinda Gaira,Chandra Bahadur Kshetri
Direction: Himal KC Om Sai Maulakalika Cine Arts Association with Om Sai Bhakta
Movie Presents PINJADA Back Again Presenter : Shreeram Baral
In Cinemas माघ ४ / 18th Jan. 2018

Registration No: 135-073-74 | Executive: Anil Bir Singh Tuladhar-9841324261 | Editor: Deepa Maharjan-9860722902

Address:Dhumbakhel, Dallu Kathmandu

KopaTheme|Copyright © 2017 | All Rights Reserved | PHYEGAN

Back to Top